123 Sky Tower, Los Angeles + (102) 35460789
0
0,00
  • An empty cart

    You have no item in your shopping cart

FAQ

FAQ – Frequently Asked Questions

Hoe krijg ik een BOB op de Belgische/Europese weg?

Wij leveren de BOB bij u thuis, bij deze levering zit het COC-attest/E705 document/pré-registratie. U stapt dan naar een verzekeringsmakelaar naar keuze en vraagt voor een e-scooter verzekering. De verzekeringsagent vraagt dan een SA-xxx plaat of SB-xxx plaat aan bij de DIV, afhankelijk van welke versie u gekozen heeft.

Heeft u een rijbewijs nodig om de BOB bike te besturen op de openbare weg.

Neen, althans bij een A-klasse heeft u geen rijbewijs nodig. De minimumleeftijd om een scooter te besturen bedraagt 16 jaar, dan mag u geen passagiers vervoeren. Wanneer u 18 bent en beschikt over een rijbewijs B mag u één passagier vervoeren op de BOB. Bent u 16 en beschikt u over een rijbewijs AM dan mag u A-en B-klasse besturen op de openbare weg. Bent u 16 en beschikt u NIET over een rijbewijs AM dan mag u enkel een A-klasse besturen.

Opgelet!: ook bij een voorlopig rijbewijs B zit het AM rijbewijs er niet automatisch bij. Enkel bij een definitief rijbewijs B zit het AM rijbewijs.

Is een helm verplicht?

Jazeker, voor beide snelheidsklasse’s moet u een helm dragen in België. Deze moet gemerkt zijn met een speciaal Europees keurmerk namelijk het keurmerk ECE.22.05.

Hoe wordt de BOB afgeleverd?

De BOB bike incl. batterij, batterijlader en 2 key cards om hem te starten. Ook worden de hierboven genoemde documenten geleverd bij de BOB. Documenten waarover het gaat: E705-attest/COC-document/pré-registratie bij de DIV.

Wilt u meer info over de regelgeving van bromfietsen, check dan zeker deze links.

https://www.belgium.be/nl/mobiliteit/Voertuigen/types/bromfietsen

https://www.vlaanderen.be/rijbewijs-am-voor-bromfiets-en-speedpedelec/welke-voertuigen-mag-ik-besturen-met-een-rijbewijs-am

https://wegcode.be/wetteksten/secties/kb/wegcode/206-art36

https://www.vlaanderen.be/een-elektrische-step-met-zadel-aankopen

Comment enregistrer un BOB pour l’itinéraire belge / européen?

Nous livrons le BOB bike à votre domicile, cette livraison comprend le certificat COC / document E705 / pré-enregistrement. Vous vous rendez ensuite chez un courtier d’assurance de votre choix et demandez une assurance scooter électrique. L’agent d’assurance demandera alors une plaque SA-xxx ou une plaque SB-xxx à la DIV, selon la version choisie.

Avez-vous besoin d’un permis de conduire pour conduire le BOB sur la voie publique?

Non, au moins avec une classe A, vous n’avez pas besoin de permis de conduire. L’âge minimum pour conduire un scooter est de 16 ans, alors vous n’êtes pas autorisé à transporter des passagers. Lorsque vous avez 18 ans et avez un permis de conduire B, vous pouvez transporter un passager sur le BOB. Si vous avez 16 ans et que vous avez un permis de conduire AM, vous pouvez conduire des classes A et B sans transporter les passagiers sur la voie publique. Si vous avez 16 ans et que vous n’avez PAS de permis de conduire AM, vous ne pouvez conduire qu’une classe A.

Attention!: Même avec un permis de conduire provisoire B, le permis de conduire AM n’est pas automatiquement inclus. Le permis de conduire AM n’est disponible qu’avec un permis de conduire B définitif.

Un casque est-il obligatoire?

Oui, pour les deux classes de vitesse, vous devez porter un casque en Belgique. Celui-ci doit être marqué d’un label de qualité européen spécial, à savoir le label de qualité ECE.22.05.

Comment le BOB est-il livré?

Le BOB bike avec batterie, chargeur de batterie et 2 cartes-clés pour le démarrer. Les documents mentionnés ci-dessus sont également fournis avec le BOB. Documents: certificat E705 / document COC / pré-enregistrement auprès de la DIV.

Si vous souhaitez plus d’informations sur la réglementation des cyclomoteurs, assurez-vous de consulter ces liens.

https://www.belgium.be/fr/mobilite/vehicules/types_fr/velomoteurs

https://www.autosecurite.be/permis-de-conduire/examens/categorie-am/

https://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/ar/code-de-la-route/206-art36

Heeft u verder nog vragen na het lezen van deze FAQ? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. We staan altijd paraat om meer uitleg te geven.

Avez-vous d’autres questions après avoir lu cette FAQ? Alors n’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes toujours prêts à fournir plus d’informations.

Login

Lost your password?